Khai Bút 2010 / Mời Rượu

Huệ Thu

Khai Bút 2010

Nước Mỹ đầu năm chưa phải Xuân
Hết mưa rồi bão, tiếp theo dông!
Cây không còn lá, cành trơ trụi
Lòng mới vừa vui, dạ não nùng…
Khai bút, ngó hoài trang giấy trắng
Ra sân, đâu nhỉ đóa hoa hồng
Tuyết xa núi đứng, ai đầu bạc?
Ai đứng, ai ngồi…thương Núi Sông?

 

Mời Rượu

Nửa chén mời nhau cũng tạc thù
Đọc ngàn trang sách uổng công phu
Trăng treo đầu ngõ mây xanh biếc
Lá rụng bên song gió thổi vù
Thơ mới ngâm nga nghe bỗng lạnh
Đời chưa trang diễm đã sang thu
Tài hoa muốn hỏi người thiên cổ
Một giấc trăm năm đáng mấy xu?

HuệThu

Đã xem 645 lần.

1 Comment

 1. Canh Dần Khai Bút
  hoạ thơ Huệ Thu

  Xuân đến quê người cảnh giở dang
  Sương rơi tuyết rụng gió mây giông
  Đông tàn xơ xác sầu tê tái
  Cây cỏ tiêu điều nỗi vấn vương
  Ngó trước trông sau nào chẳng thấy
  Hết ngồi lại đứng vẫn hoàn không
  Thoi đưa thấm thoát tròn năm tám
  Khai bút hoàng hôn vọng núi sông

  9.2.2010 Lu Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*