Huệ Thu

Huệ Thu, Thanh Hoàng

huệ thu

Dáng liễu thanh thanh thật dịu dàng
Huệ Thu nữ sĩ đẹp đài trang
Huệ đang nhả ngọc thơ lai láng
Thu vẫn phun châu nhạc chứa chan
Hương vị ngọt ngào hoa Huệ nở
Trăng ngà bàng bạc tiết Thu sang
Văn thơ uyên bác đức tài rộng
Xứng đáng lưu danh lộng bảng vàng

Thanh Hoàng

*

huệ thu kính họa 1:

Hồi Âm

Thiên hạ làm Thơ thật dễ dàng
Cổ nhân nhiều bậc để trên trang!
Lòng riêng chỉ muốn nhiều thưa thốt
Tài mọn thầm mong chút chứa chan
Vẫn thích xem hoa từng sáng sớm
Và thường ngắm lá mỗi Thu sang
Văn chương có chở niềm tâm sự
Thì đã mừng như nhặt chút vàng!

huệthu

*

họa thêm 2:

Mỗi câu thơ họa quý như…”dàng”
Người đẹp xứng là để ở trang!
Đá vẫn còn nguyên mưa dẫu tạt
Ngọc đâu có mẻ nắng dù chan?
Tình Thơ thế đó nên Trân Trọng
Nghĩa Chữ vầy ư thật Quý Sang!
Ai xướng, cảm ai mà mở miệng?
Kẻ nghe, đáp lại, mấy cân vàng?

huệ thu
09 29 2011

Đã xem 2354 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*