Thơ Gửi Thu

Hà Thượng Nhân

Em thì vẫn đầu xanh tuổi trẻ
Vẫn ngàn năm vui vẻ ngày rằm
Anh dù có muốn tới thăm
Cây đa, chú Cuội em nằm ở đâu?

Anh mới đó sao đầu đã bạc
Đã chân run, vóc hạc , xương mai !
Thời gian gửi tiếng than dài
Trăm năm nghĩ cũng mỉa mai Vô Thường*

Em thì vẫn canh trường man mác
Muôn ngàn năm nào khác gì đâu !
Vô Thường chẳng đủ em sầu
Thời gian chẳng đủ làm chau đôi mày

Em dù có đổi thay mặc kệ
Tháng năm đâu quan hệ gì mình ?
Chỉ riêng một chữ Đa tình
Bao nhiêu thay đổi vẫn hình như không !

Muôn năm trước trăng trông thấy hết
Mà bây giờ nào biết trăng xưa!
Thì ra em vẫn thượng thừa,
Tài anh dẫu mấy cũng chưa bằng nàng…!

HTN

* viết sau khi nhận được bài Từ Vô Thường Tới Bất Tử của HT

Đã xem 723 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*