Đường Xa Đoạn Mới / Chào Châu Úc

Huệ Thu

Đường Xa Đoạn Mới 

Đi cho thỏa chí: Xuống Nam Băng
Đi thử cho lòng quên Việt Nam…
Chỗ đến, quanh co bờ nước Úc
Nơi dừng từa tựa bãi Nha Trang!
Nước xanh sóng bạc, tình chan chứa
Mây xám sương mờ, ý ngỗn ngang…
Thì té ra đâu lòng vẫn cũng
Nao nao vừa thấy gió Xuân sang….

*

Chào Châu Úc

Úc Châu! Châu Úc từng mơ
Ba mươi năm mới thấy bờ Nam Băng!
Vẫn trời vẫn đất dọc ngang
Vẫn tôi bé bỏng thế gian vô cùng!
Với tôi, non nước trong lòng
Với tôi thế giới trong vòng tay ôm!
Tiếc thay núi vẫn chưa mòn
Mà chân chừng đã mỏi đường đó đây
Nếu trăm năm sót một ngày
Vui sao còn được cầm tay bạn bè…

Xưa, tôi vượt biển bằng ghe
Nay, tôi ngắm biển không dè trên mây
Nhẹ tênh lòng, nhẹ tênh say
Hương thơm nhãn chín nghe đầy gió trưa!

Úc Châu! Châu Úc tôi mơ
Ba mươi năm ước ao giờ thêm thương!

Huệthu
Viết từ trên máy bay nhìn xuống bờ biển Sydney

Đã xem 1602 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*