Nằm Nán

Huệ Thu

Sáng nằm nán chút trên giường
Nghe mưa đếm giọt.  Nghe buồn tự nhiên
Nửa vời nhớ.  Nửa vời thương
Gắn hai nửa lại, mình còn ở đâu?
Sông rộng mấy cũng có cầu
Biển bao la chỉ…nhìn nhau thấy trời!
Buồn ơi là kiếp con người
Nghe mưa đếm giọt, nghe rồi buồn hiu!

Sáng bây giờ chẳng là chiều
Ngày trôi nhanh, chậm, chỉ nhiều bâng khuâng.
Mưa là mưa buổi sáng Xuân
Sao nghe hiu hắt tưởng chừng Thu xưa?

huệthu

Đã xem 1383 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*