Đùa Ông Nguyễn Bá Trạc

Huệ Thu

donbt
Nguyễn Bá Trạc

Ông Bá Trạc! Ơi Ông Bá Trạc!
Không đa mang cờ bạc rượu chè
Nhưng ông văn nghệ lè phè
Nhức Đầu Vừa Phải tôi nghe như hình

Ông đã biết chữ tình chữ lụy…
Lại quyết tâm theo chị Phần Lan
Quanh năm tuyết trắng bạt ngàn
Lạnh không cắt thịt nhưng hàn cắt da

Ông sang nước người ta ông ở
Hay ông nhờ mà dở ông cam
Bây giờ dở dở dang dang !
Chúng tôi thương đấy nhưng làm sao đây?

Ông vốn dĩ một cây phong nhã
Đã cơm no bỗ bã quanh năm
Về đây ông gặp bà đầm
Lẽ nào ông lại chỉ nằm thật suông!

Ông thuộc quá vỡ tuồng Tam Quốc
Lúc canh khuya điếu thuốc ngụm trà
Chơi cờ chẳng tốn đô la
Bên kia có cả vợ nhà “for free”

Ông muốn vẽ cái gì chẳng được
Đan thanh hơn mạc chược tổ tôm
Lại như cách vuốt cách ôm
Xưa nay mấy thứ “lôm côm” ông rành….
hi hi hi!!!

huệthu
ngày cuối năm Thìn
(02 09 2013)

Đã xem 1282 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*