Khai Bút Năm Quý Tỵ

Huệ Thu, Vân Huỳnh

Rồng đi, Rắn đến, sự bình thường
Lấy buổi Giao Thừa trao mến thương
Rồng được chấm công: Xong Phận Sự
Rắn đang ra sức: Tỏ Can Trường
Chuyện đời sau trước đều phân định
Nhiệm vu xưa nay đã tỏ tường
Ai cũng như Rồng như Rắn nhỉ
Ôm hoài trái đất quyết không buông!

huệthu
mồng một Tết quý Tỵ 2013

……

Vân Huỳnh kính họa
Xuân Mới

Mới đến cũ đi thế sự thường
Xuân về náo nức vạn tình thương
Nhâm Thìn Kinh Tế Tiền Vàng xuống
Quý Tỵ An Khang Phước Lộc trường
Nguyện phước trời ban đều bá tánh
Cầu an Phật độ mãi kiết tường (*)
Rồng qua, Rắn lại bao thay đổi
Thiên Địa dần xoay há chịu buông

Vân Huỳnh
Bà Rịa Vũng Tàu

Đã xem 1948 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*