Kính Gửi Mẹ Của Con

Huệ Thu

Hôm nay Ngày-Của-Mẹ
Ai ai cũng vui mừng
Mà con thì đau lòng
Vì con-nhớ-đến-Mẹ!

Hai năm rồi Mẹ mất
Biết Mẹ về với Ba
Mẹ về một cõi xa
Xa bầy con của Mẹ!

Mẹ nằm ở nghĩa địa
Nhà Mẹ chừ nấm mồ
Mẹ giầm nắng dãi mưa
Vẫn…một đời với Mẹ!

Tình Mẹ như trời bể
Tình con mấy câu thơ
Mẹ ơi Mẹ thấy chưa
Những lời con gọi Mẹ?

Con mãi mãi nhỏ bé
Bên tình Mẹ bao la
Mỗi ngày một ngày qua
Trên bàn thờ, ôi Mẹ!

Con mãi mãi nhỏ bé
Nhỏ như bài thơ này
Con gửi qua khói mây
Về Đà Lạt cho Mẹ!

huệthu
Ngày lễ Mẹ 2013

Đã xem 1221 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*