Biển Đôi Bờ

Huệ Thu

Mặt Người Mặt Biển

Hai mái đầu kề sát mặt nhau
Mặt ta, mặt biển mặt ai nào?
Mặt trời vui vẻ bay trên sóng
Bốn mắt nhìn nhau lệ bỗng chao !

 

Tức Cảnh Sinh Buồn

Vượt biển mà đi chừ lại biển
Biển buồn hồi đó biển vui nay !
Gặp bè gặp bạn vui bao xiết
Bỗng nhói lòng nghe sóng gọi ai…

 

Tạ Lòng Với Biển

Ba chục năm hơn ngó biển hồng
Biển xinh quá đỡ : mặt trời Đông
Mình người lưu lạc nghe chìm nổi
Tiéng sóng reo như thể tiếng lòng

 

Biển Đôi Bờ

Đường ra biển đẹp quá chừng
Sáng trưng ôi mặt trời hồng sáng trưng…
Đây không là biển Quê Hương
Gặp bè gặp bạn thêm thương nhớ về…

Đã xem 847 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*