Tháng Tư Đen / Xuân Hy Vọng

Huệ Thu

Tháng Tư Đen

Ngày xưa nỗi nhục ai không nhớ
Bỏ nước ra đi chảng dễ quên
Xứ tạm những mong gây chất xám
Quê nhà từng hận Tháng Tư Đen
Oan khiên thương kẻ trên trần thế
Tức tưởi buồn ai dưới cửu tuyền
Ngất ngưởng dép râu ngồi chễm chê.
Sao chưa đạp đổ bọn cường quyền

Huệ Thu

…………….

Xuân Hy Vọng

Bỗng nghe đài nói Mất Trường Sa
Lòng nhớ quê hương nhớ thiết tha
Ngõ lối Xóm Chùa đêm gió Bấc
Mái tranh khói xám buổi chiều tà
Tóc mây dạo ấy vờn bên phố
Vạt áo xanh nào mới bước qua
Ông lớn ngồi trên sao chẳng biết ?
Núi sông công sức của ông cha !

Huệ Thu

Đã xem 1927 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*