Tử Biệt

Huệ Thu

Lại thêm người nữa…xong rồi
Mợ Sinh tôi trút gánh đời ra đi!
Mợ già, một giấc hôn mê
Chín mươi tuổi đủ, Mợ về Thiên Thu!

Tin từ Đà Lạt qua như
Một tia chớp lóe, tôi ngơ ngẩn buồn
Biết câu sinh tử vô thường
Ngộ ghê giọt lệ lăn tròn cứ lăn!

Hẹn về với Mợ lần thăm
Lâu nay tôi cứ hẹn lần lữa thôi
Nay tin nói Mợ đi rồi
Ba cây nhang thắp chào người thương yêu!

Mợ ơi con thương Mợ nhiều
Con yêu Mợ nhất, chiều chiều con đau
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về Đà Lạt ôi màu tím than..

HuệThu
04/13/2015

Đã xem 722 lần.

1 Comment

 1. Bui Nguyen Phong Apr 15, 2015

  Về Đâu

  Về đâu ai biết về đâu.
  Cung đàn lỗi nhịp , khối sầu chưa tan.
  Tích tình tang, tích tịch tang.
  Dây đàn đứt “Bụp”, tiếng “Tang” vẫn còn.
  Đàn hay không níu nỗi hồn.
  Vụt cao cánh hạc, thế gian ngậm ngùi.
  Đàn hay đâu cãi mệnh trời.
  Thiên thu khép chặt , một đời tài hoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*