Chào Vĩnh Biệt Anh Tô Thùy Yên

Ta về một bóng trên đường lớn
Không thấy thơ đề vạt áo phai 

Tô Thùy Yên

Anh đã mất rồi!  Anh đã mất!
Tô Thùy Yên!  Ôi Tô Thùy Yên!
Tin đăng trên báo, tôi nhìn sửng
Tôi ngó ra vườn: đóa Trạng Nguyên…

Anh mất hồi đêm, đêm tịch mịch
Houston mưa bão chắc rùng mình?
San Jose cũng đang mưa nhẹ
Vườn nở hoa nhiều lắm đợi anh!

Anh chẳng còn trên nữa cõi này
Phá Tam Giang chừ vẫn có mây
Thơ anh còn đó, non sông đó
Sắp sửa mùa Thu bay lá bay…

Rồi Trường Sa Hành…hành quân biển
Biển lộng trời cao…thiếu một người!
Vạt áo thơ đề không thấy chữ
Chỉ là nước mắt giọt mưa rơi!

Tô Thùy Yên thật không còn nữa
Còn những bài thơ, đọc để buồn
Một bóng người đi đường đất rộng
Dãu gì thì đó…cũng Quê Hương!

Huệthu 

Đã xem 1809 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*