Hương Trà (thuận nghịch độc)

đọc xuôi: 

Ngà say dáng hạ đến tìm em 
Khói lạnh giăng chiều những ấm êm 
Hoa nhớ mộng về theo ảo giấc 
Bước hờ người lại đón vui đêm …….
Trà hương ánh quyện lời từ tạ 
Tiếng khẽ môi thầm giọng khó quên 
Xa vắng giọt mưa trời giá lạnh 
Tà trăng ánh khuất lặng buồn thêm 

đọc ngược: 

Thêm buồn lặng khuất cảnh dương tà 
Lạnh giá trời mưa giọt vắng xa 
Quên khó giọng thầm môi khẽ tiếng 
Tạ từ lời quyện ánh hương trà 
Đêm vui đón lại người hờ bước 
Giấc ảo theo về mộng nhớ hoa 
Êm ấm những chiều giăng khói lạnh 
Em tìm đến hạ dáng say ngà 

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP 
23.05.2009

Đã xem 1286 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*