Mộng Huyễn / Một Cơn Say

Mộng huyễn 

Thế gian huyễn-mộng áng mây bay
Thi tứ hồn nhiên đến rất hay
Giây phút trôi qua liền biến mất
Làm sao nhớ nỗi giữa đời say

Viên Thức

*

huệ thu hoạ: 

Một Cơn Say 

trời xanh đẹp lắm, áng mây bay
ý tưởng vô tình bỗng thấy hay
nếu lát hết mây, trời hết nắng
ta chìm không khéo một cơn say!

Sài Môn Vô Tranh huệthu

Đã xem 2179 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*