Nhớ Quá Ai !

Huệ Thu

Không thấy mặt trời mấy bữa nay
Ôm mùa Đông mỏi một vòng tay …..
Thở ra thì sợ màu sương khói
Chiều chẳng gì sao nhớ quá ai!

huethu

Đã xem 1924 lần.

1 Comment

 1. Nhớ Quá Ai?
  minh vuong ngoc Nov 20, 2010
  Chị Huệ Thu mến, thấy đầu đề Thơ mới hiện đại VN, em mạo muội họa lại.
  – trời, mặt trốn biệt mấy bữa nay
  mùa đông vừa ghé, ngủ trên tay
  “ở đây sương khói mờ nhân ảnh”
  ông hàn mạc tử, dễ mấy ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*