Nhớ

Bài xướng:

Nhớ ai vào ngẩn lại ra ngơ 
Một cõi lòng riêng bối rối thơ 
Xướng họa dẫu cùng chung một vận 
Nước mây đành cách biệt đôi bờ ………….
Ngoài song buồn rọi trăng chênh chếch 
Bên gối sầu gây mộng vẩn vơ| 
Hóa kiếp hẹn làm đôi bướm trắng 
Nhởn nhơ vườn hạnh sắc hương chờ!

Cung Diễm

 

Huệ Thu Họa

Bận Lòng Chi

Gặp gỡ bày chi chuyện ngẩn ngơ 
Thả hồn theo mộng kết bè thơ 
Đã cùng một hội thì lo bến 
Quyết góp trăm tay dựng lấy bờ 
Ở chẳng được vì thân lỡ cuộc 
Thì đi thôi kệ thế bơ vơ 
Xưa nay người chết đều tay trắng 
Đừng bận lòng chi một buổi chờ!

huệthu

 

họa 2

Nhớ chi không biết, nhớ ngơ ngơ 
Lấy bút giấy bày một áng thơ 
Xưa có hứa cùng ai một bến 
Nay không thấy bóng bạn trên bờ 
Cầm như nước chày bèo trôi giạt 
Coi tựa mây chiều gió vất vơ 
Hạc hồng còn lạc mong chi bướm 
Cuối biển đầu sông uổng mắt chờ!

huệthu

 

hoa 3

Người xưa thương nhớ đứng ngơ ngơ 
Lấy bút đề thơ nói với thơ: 
Bạn với mình xui cùng số phận 
Kẻ đây người đó khiến hai bờ 
Gió Nam gió Bấc chia hai ngã 
Đường tiến đường lui chuyện vẩn vơ 
Cái khó từ đầu vô lượng kiếp 
Cái duyên mãi mãi phỏng mong chờ!

Huệthu

Đã xem 1767 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*