Phố Núi Mù Sương

Đất khách bừng lên vạn sắc hoa 
Đón mừng tu sĩ chốn quê nhà 
Qua thăm con Phật, tâm hoan hỉ 
Ghé viếng bạn Thơ, ý thiết tha ……..
Tự tại bút gieo vần lả lướt 
Ung dung chân dạo nẻo ta bà 
Khơi tình phố núi mù sương cũ 
Lưu niệm rong rêu khó nhạt nhòa. 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(Kính tặng Thầy Viên Thức 
9-2011, Virginia, USA)

 

Trần Vấn Lệ họa:

Người đi thăm bạn hay thăm hoa?
Người thấy chăng đây cũng cảnh nhà?
Người đứng trầm ngâm mơ với mộng
Người nghe gì vậy thiết ôi tha!
Người không gậy trúc bên đàn cháu
Người có mây trên đỉnh núi Bà?
Người ạ người ơi trời bốn hướng
Người đưa tay xóa hộ sương nhòa….

TRẦN VẤN LỆ

Thầy Viên Thức & Huệ Thu (San Jose , 9 17 2011)

Huệ Thu kính họa:

Người đến Hoa Kỳ…để ngắm hoa
Người đi quanh quẫn một sân nhà…
Trầm ngâm muốn nói lời tha thiết
Mơ mộng mơ màng ý thiết tha.
Đây hẳn cũng là nơi Cực Lạc?
Đâu rồi không thấy chỗ ta bà?
Cúi mình nhặt lá ngày Thu rụng
Đà Lạt mù sương bỗng nhạt nhòa…

 huệthu
09 26 2011

Đã xem 1795 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*