Xuân Này Mai Có Nở

Bài xướng:

Xuân Này Mai Có Nở                        

Mai này mai có nở không mai           
Ai nét vàng xuân trước ngỏ ai                        
Lỡ bước em giăng tình ái lỡ                     
Hoài công ta đợi nhau tìm hoài               
Một lời khó trước sau như một …                   
Hai ngã sao toàn vẹn được hai                
Tạo hoá trớ trêu thường cứ tạo               
Dài trang thơ viết những đêm dài.                  

Ngô Ðình Chương       

                            

Hoạ 1: THỨC LÂU MỚI BIẾT ÐÊM DÀI

Mai đình mới nở một cành mai
Ai biết hoa kia thương nhớ ai
Mãi nhớ người xưa luôn nhớ mãi
Hoài thương bạn cũ vẫn thương hoài
Một lời thiết thạch nguyền như một
Hai chữ ân tình muốn vẹn hai
Hiểu được lòng ai hay chẳng hiểu
Dài đêm thao thức biết đêm dài

13/12/06 Trúc Ðình Nguyễn Văn Ngộ

 

Hoạ 2 : TIẾNG THỞ DÀI                   

Mai muộn vài cành dưới nắng mai                  
Ai nhìn hoa rụng nghĩ thương ai        
Tiếc thương tóc bạc càng thương tiếc                    
Hoài nhớ đầu xanh mãi nhớ hoài                    
Một mãnh tình thâm chung chỉ một                
Hai dòng phụ bạc dễ chia hai                         
Chạnh lòng chi nữa thêm lòng chạnh                    
Dài lắm đêm trường tiếng thở dài                   

OKLAHOMA 12/12/06 Trần Ðình Lộc   

                         
Hoạ 3/1: ÐỪNG LO DẶM DÀI     

Mai cúc vàng sân sáng sớm mai
Ai xưa ai có nhí thương ai
Chớp mi tuổi trẻ nhanh như chớp
Hoài mãi ngày xuân nghĩ cũng hoài
Một nghĩa vì dân là có một
Hai đường cứu nước chẳng hề hai
Nghĩ sao cứu quốc càng nên nghĩ
Dài dặm đừng lo vó ngựa dài

Huệ Thu

Hoạ 3/2 ÐỪNG LO DẶM DÀI      

Chậu cúc khoe vàng cạnh khóm mai              
Tết rồi ai có nhớ thương ai                      
Ðừng lo tuổi trẻ nhanh như chớp                    
Mà phí ngày xanh nghĩ cũng hoài                   
Cái nghĩa thương dân là chỉ một                     
Con đường cứu nước chẳng hề hai                  
ấm lòng đã quyết đừng do dự                  
Ngựa ký đâu lo chuyện dặm dài              

Huệ Thu 

Hoạ 4: ÐÊM DÀI THƯƠNG NHỚ

Mai báo xuân về những cánh mai
Ai đem thương nhớ đến vì ai
Mãi trông từng phút tình trông mãi
Hoài tưởng canh trường nhớ tưởng hoài
Một tấm lòng son là chỉ một
Hai hàng lệ ướt cũng vì hai
Luyến lưu chồng chất hằng lưu luyến
Dài những chờ mong đêm cứ dài

ÐN 7/11/07 Văn Nguyễn – Nguyễn Văn Mẫn

 

Hoạ 5: kẻ hẹn người chờ

Mai hẹn nay rồi mai hẹn mai
Ai chờ người đã chẳng chờ ai
Lỡ thương thêm đắng vì thương lỡ
Hoài nhớ càng cay bởi nhớ hoài
Một nẻo cùng đi còn giữ một
Hai đường rẽ bước sẽ chia hai
Tạo lời lỡ hẹn xin đừng tạo
Dài quá chờ mong lại quá dài.

Sg. 15/11/2007 Ðạt Nhân.

Đã xem 2880 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*