41 Năm

Huệ Thu

Mới mà bốn mốt năm sao?
Trước nhà tôi cội anh đào đơm bông
Ngày đi tay bế tay bồng
Bây giờ vuốt má thấy lòng gương nhăn…
Mới mà đã bốn mốt năm!
Thốt ra hai tiếng Việt Nam mịt mờ
Một ngày nhạt nắng thưa mưa
Lòng nghe vẫn chật đôi bờ tang thương…
Tại sao mình vượt đại dương?
Tay nâng tay bế nay con lớn rồi
Trước nhà tôi cánh đào rơi
Bao nhiêu ngày tháng chỗ ngồi gió bay…

Con vừa mới gửi email:
“Con không về được Tết này Má ơi!”
Lòng gương mấy nếp nhăn cười
Thì ra tôi đã hóa người xa xăm!

huệthu

Đã xem 1623 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*