Bài Thơ Vần Bằng

Huệ Thu

Tôi làm thơ làm chơi cho vui
nhiều khi nghe lòng tôi bùi ngùi
gieo câu thơ như người gieo mưa
mưa hay thơ xinh ôi không ngờ…

Tôi nâng hoa tôi nâng tôi lên
năm ba câu không anh không em
đời cô đơn như cây cô đơn
chim cô đơn đậu trên cành buồn…

Chim cô đơn ầu ơ rồi bay
sương cô đơn rơi trên bàn tay
mơ hồ mưa mà mưa không về
mùa Thu này bao la chia ly!

Thơ âm bằng lung linh cà phê
tôi mời tôi tôi không ân cần
tôi đùa mây vào trong ly trong
hương cà phê thơm môi xưa hồng…

huệthu

Đã xem 2390 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*