Buồn

Huệ Thu

Trời buồn mở cửa vô duyên
Thôi tôi khép lại cho đêm cứ còn…
Chẳng màng điểm phấn tô son
Mấy mươi năm một Nước Non tối mù!
Bảo rằng Cách Mạng Mùa Thu
Mà kia lá rụng như từ Hạ, Xuân?
Ngày xưa Nguyễn Khuyến nói rằng:
“Vua chèo còn vụng, quan nâng được gì?” (*)
Thời gian không có chân đi
Sông ai khiến nhỉ chảy về đại dương?
Bỗng chim cất tiếng sau vườn
Bình minh hay đã hoàng hôn hỡi người?

Không nghe một tiếng trả lời
Con chim hót vội cũng rời vườn bay…

huethu

(*) Khi vua Hàm Nghi bỏ cung thành Huế ra Tân Sở chống Pháp,
ông Phan Đình Phùng làm cuộc khởi nghĩa Cần Vương (1885-1895),
Nguyễn Khuyến từ quan, có hai câu thơ:
“Vua chèo còn chẳng ra gì, quan chèo thì có khác chi thằng hề!”

Đã xem 860 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*