Có Còn Chi

Huệ Thu

(họa thơ TT)

Làm thơ chơi chớ có làm chi
Từ thuở xuân xanh đến lỡ thì…
Lắm lúc làm xong, mình chẳng hiểu
Nhiều khi chưa đọc, có người si!
Nữ Oa vá được bao trời biển
Thi sĩ chờ chăng một nữ nhi?
Cũng nghĩ người thương thì đáp tạ
Nào hay ai đó chẳng ra gì!

2,

Trăm năm trần thế chẳng là gì…
Tội nghiệp chỉ buồn phận nữ nhi!
Trưng Trắc ba năm rồi cũng hết
Lệ Xuân một thuở chẳng ai si
Thơ văn hay bởi rằng như rứa
Ngôn ngữ buồn ơi vậy với thì…
Ghép chữ mà chơi cho có chữ
Gặp ai chê “lỏng” có còn chi?

Huệ thu

Đã xem 2460 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*