Đêm mưa viếng chùa

Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp

(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc) 

Đêm tàn bước chậm khẽ chân đùa
Lại đến cùng nhau đợi viếng chùa
Thềm nhạt ánh khuya trời khuyết nguyệt
Thoảng xa mây nhạt cảnh tan mưa
Thêm đầy tiếng ước lời van vái
Lặng khuất tâm kinh mõ vọng đưa
Ênh nhẹ gió quanh vờn ngọc điện
Đêm buồn giấc mộng gửi sương đùa

Đông Hòa NCH
10.10.2010

Đã xem 1292 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*