Đọc Kinh Sáng

Huệ Thu

Sáng sáng lật cuốn Kinh
Câu đầu:  Nam Mô A Di Đà Phật
Tôi nghĩ đến những người đã mất
Cầu mong họ siêu thăng
Tôi nghĩ đến người còn ở cõi trần gian
Cầu mong họ Thân Tâm An Lạc.

Câu Thân Tâm An Lạc
đúng ra là Thân Tâm Thường An Lạc
Tôi bỏ chữ Thường
vì các Thầy và ai cũng nói Đời là Vô Thường.
Tại sao lại Vô Thường?
Sao không Phi Thường?
Sao không Bất Thường?
Sao không Tầm Thường?
Bỏ đi Tham Sân Si
Tất cả là Bình Thường!
Tôi đọc Kinh
và tôi thương ông Phật!

Ông Phật, người giàu nhất
mà còn dám phủi tay!
Chúng ta đây, là ai?
đời vô thường chưa có?

Cuốn Kinh sáng sáng mở
Tôi mở cõi lòng tôi!

huệthu

Đã xem 1673 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*