Đường Thu

Huệ Thu

Trước nhà tôi…đường Thu
Lá vàng kìa, đây đó
Tôi đưa tay cản gió…
Gió nói gió bay mùa!

Tôi khép bâu áo hờ
Gió bị nhốt trong ngực
Hình như gió tưng tức
Gió thổi tung áo tôi!

Đường Thu đầy lá rơi
Ước chi tôi là lá
Theo gió về đường lạ
Cho khắp cả đều Thu!

Huệthu

Đã xem 1788 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*