Giao Thừa

Huệ Thu

Con Khỉ con Gà tay bắt tay
Đêm Giao Thừa nhớ nhé, đêm nay
Khỉ về lại núi chơi cho thỏa
Gà ở quanh sân bới suốt ngày
Mới đó thời gian qua cái gạch
Chớp mi năm tháng đậu nhành cây
Sáng gà gọi thức năm châu dậy
Trao đổi êm đềm thế, đẹp thay!

huệthu

Đã xem 2531 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*