Gửi Người Tri Kỷ

Huệ Thu, Quốc Việt

bài xướng
Gửi Người Tri Kỷ

Hôm nay thêm một kẻ ly hương
Xin chúc cho nhau những bước đường
Món nợ tao nhân chưa thể xóa
Chút tình tri kỷ vẫn còn vương
Vừa quen đã thấy thương vô nghĩa
Chưa gặp mà sao nhớ dị thường !
Mới biết duyên văn là rất nặng
Hỡi người tri kỷ ở muôn phương

huệthu

*
 Bài họa:

Hôm qua có một kẻ hồi hương
Sau những năm cải tạo cùng đường
Nợ với nhân dân không thể xóa
Những ngày quản chế cứ còn vương
Đành cam sống tiếp ngày vô nghĩa
Muốn chết mà sao khó dị thường
Mới biết duyên trần còn rất nặng
Muốn làm chuyện lớn cũng vô phương

Quốc Việt

Đã xem 1603 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*