Hiểm Hoạ Bauxite

Quang Hy

Đọc xong tin dữ thật bàng hoàng.
Cộng gian khúm núm rước Tàu sang.
Thật đúng cháu con Lê Chiêu Thống.
Tham quyền cố vị bán giang san.

Tây Nguyên trọng địa của nước nhà.
Nếu mai có xảy cuộc can qua.
Trước sau có địch làm sao chống.
Cái ngày mất nước chắc không xa.

Tàu kia nham hiểm miệng nghĩa nhân.
Nước ta chúng chiếm biết bao lần.
Sử sách còn ghi rành rành đó.
Sao vì lợi nhỏ để hại dân?

Hãy mau thức dậy Việt Nam ơi.
Đừng để đến khi mất nước rồi.
Oằn oại đớn đau trong tay giặc.
Ôm hận vong nô đến muôn đời.

Quang Hy – 2009

Đã xem 531 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*