Hỡi Ai Người Hào Kiệt

Huệ Thu

Đêm nằm nghe thác đổ
Tưởng Bản Giốc sau nhà
Mắt bỗng cay niềm nhớ
Thương quá nước non nhà

Một tấc đất, tấc máu
Một tấc núi, tấc xương
Bao nhiêu đời nương náu
Giờ mất chỗ náu nương !

Chính quyền, người giữ nước
Sao bán nước cho Tầu ?
Mạc Đăng Dung ngày trước
Lịch sử xấu biết bao !

Tôi là người gái Việt
Còn đau nỗi đau chung
Hỡi ai người hào kiệt
Đứng lên ! Tôi chung lưng !

Thác sau nhà cứ đổ
Thác biên thùy – lùi xa
Tôi, hai dòng lệ nhỏ
Đau nỗi đau Sơn Hà !

huệthu

Đã xem 1597 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*