Khai Bút Đầu Năm Dương Lịch 2017

Huệ Thu

Khai bút đầu năm…quản bút mòn
chưa mòn con mắt nhớ Quê Hương!
trăng bên triền núi trăng đang khuyết?
nguyệt ở trong tim nguyệt vẫn tròn!
khuyết Mẹ khuyết Cha đời khuyết hết
còn Thơ còn Mộng cái còn suông?
nên chi quản bút cầm lên nặng
khai bút đầu năm…giấy trống trơn!

huệthu

Đã xem 2652 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*