Không Chờ Xuân

sắp Tết mà Xuân chẳng sắp về
mưa còn rả rích, gió lê thê
bốn mươi năm đã đâu còn đó
một nước non nào thay đổi chi?
kìa ải Nam Quan Tàu gác cửa
đó rừng nguyên thủy Ta canh gi?
thiên tai nối tiếp là nhân họa
thống nhất sao thành chữ Biệt Ly?

     huệthu

Đã xem 1977 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*