Không Đề

Huệ Thu

Sáng, check e.mail, buồn, chút chút,
Bạn bè đâu chẳng có lời thăm?
Gõ tay viết lại đôi điều trách
Rồi cuối cùng, thôi xóa, lặng, câm!

ht

Đã xem 1517 lần.

1 Comment

 1. Không Đề.
  minh vuong ngoc Nov 12, 2010
  sáng chữ trong đầu cứ một chút
  quàng xiên tôi với cái vại thâm
  gõ vô ý kiến, thiệt! chết tiệt
  cái mật mã hắn nằm ngậm câm.
  – để, “vui thôi mà!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*