Lá Thu

Huệ Thu

Trước ngõ nhà tôi bạn biết không
Gió mùa Thu lạnh vuốt cành phong
Vàng rơi hôm trước còn thưa thớt
Vàng trải hôm nay đã ngại ngùng
Biết bạn nhón chân tìm lối trúc
Ngỡ ai đứng lại nhớ ngô đồng
Rồi trang thơ cổ ngàn năm cũ
Thu có bao giờ không mênh mông?

huệthu
October 23, 2017

Đã xem 2404 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*