Lục Bát Bốn Câu

Huệ Thu

Máy bay thấp xuống thấp dần
Nha Trang thương quá thấy gần, gần hơn
Lần nào về với Quê Hương
Trái tim vẫn đập, mình còn sống đây…

huệthu

Đã xem 1956 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*