Mỗi Năm Nhắc Tháng Tư

Huệ Thu

Tháng Tư hễ nhắc thì buồn
sẽ không nhắc nếu không còn tháng Tư?
tháng Tư tháng thiếu không dư
mà thêm ngày nữa…chỉ chờ khóc thêm?

Tháng Tư ngắm nắng bên thềm
nắng như hoa héo rơi trên mái nhà
nắng từ một cõi rất xa
không quên nên nhớ đời ta đời người

Tháng Tư tháng của thuyền trôi
trôi ra tới biển tới trời mênh mông
tới đâu cũng chỗ vô cùng
chỗ hoang đảo, chỗ người dưng nghẹn ngào…

Tháng Tư hễ nhắc thì đau
mà không nhắc sợ bay màu thời gian
hỡi ơi một đám da vàng
vì đâu nên nỗi lang thang thế này?

huệthu

Đã xem 2605 lần.

1 Comment

  1. Mỗi Năm Nhắc Tháng Tư
    Trần Quốc Phiệt Apr 04, 2017
    Thức đêm lần khúc đoạn trường
    Bấm tay nhẩm đốt đoạn đường tháng Tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*