Mưa Đầu Mùa

Huệ Thu

Những cơn mưa trễ tràng
Có còn hơn không có
(Mà…không mưa thì nhớ
Sao…có mưa lại buồn?)

Mưa mùa Ðông như sương
Cũng làm cong cành nhé
Những giọt sương rơi nhẹ
Vẫn nặng lắm câu thơ!

Hình như tôi với mưa
Có ít nhiều tâm sự
Tôi nhớ cây hoa sứ
Trước nhà tôi Cố Hương…

Ðà Lạt ðang vào Ðông
Nắng vàng lên rực rở
Mùa cây hoa sứ nở
Má tôi giờ còn ðâu!

Mưa phùn, mưa không lâu
Phớt qua vài chút gió
Không mưa thì nghe nhớ
Ðang mưa thì ðang buồn!

huệthu

Đã xem 2714 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*