Mưa Noel

Trần Vấn Lệ

Mưa Noel từ nửa đêm qua
Chưa là hăm bốn, còn hăm ba
Chúa chưa giáng hạ, ngày chưa sáng
Nhân loại còn chìm trong xót xa…

Chúa sẽ giáng sinh nửa đêm nay
Nửa đêm hăm bốn, rạng mai ngày
Bầy chiên sẽ hí vang sa mạc
Vui chẳng chừa riêng cho một ai!

Hai ngàn năm trước, nhắc bây giờ
Đời đẹp làm sao một ước mơ!
Dẫu cửa Thiên Đàng chưa bât mở
Thì lòng thi sĩ đã nên Thơ!

Mưa Noel mưa mưa thì thầm:
Những chàng Thi Sĩ…đúng Thi Nhân
Lấy mây mà chất thành Cung Điện
Gọi gió bay về Ngọn Gió Xuân!

Rồi cũng như ai, hết thảy người
Không còn đơn chiếc, đều thành đôi
Adam có được Eva, ngắm
Người có bạn bè, nói chuyện vui!

Mưa Noel thành mưa hào quang
Sáng hăm lăm mở cửa Cung Hàn
Những cô Cung Nữ tha hồ dạo
Trầm ngán nghê bay khắp thế gian…

Tôi đang tơ tưởng ngày mai mốt
Trên nóc Giáo Đường mây trắng mây
Và gió rất thơm từ bữa đó
Đường Xuân ai đó tóc thề bay…

Trần Vấn Lệ

Đã xem 525 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*