Mùa Thu Đang Đến

Huệ Thu

Mùa Thu này, mùa Thu nào?
Cũng như năm trước:  xin chào mùa Thu!
Thu sang thì lá úa màu
Thì hoa cúc nở…một màu vàng Thu!

Mùa Thu:  mây xám chu du
Mây xanh còn chút trên đầu núi thôi…
Nhìn xa hơn nữa, biển khơi
Những ngọn gió xoáy, sắp rồi bão giông?

Mùa Thu, sau đó mùa Đông
Tuyết rơi và đất nằm cùng với băng
Mười hai tháng, đủ một năm
Hôm nay Thu đến…thấy gần tháng Giêng!

Huệthu  

Đã xem 3368 lần.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*