Nghe Nhạc Trịnh Công Sơn

Nghe nhạc Trịnh Công Sơn
nghe lòng buồn ray rứt
nối vòng tay Nam Bắc
không liền một Núi Sông!

Trịnh Công Sơn uổng công
đi trên đồng xác chết
nói cái tình tha thiết
ai đáp lại thiết tha?

Tiếng đại bác rớt xa
rớt gần…rồi đặc quánh
chừ là ngôi mả lạnh
nằm đó nằm muôn năm!

Nhạc và lời thì thầm
Bắc Nam đau từng đoạn
Trịnh Công Sơn ân oán
không cần để lên cân!

Nghe nhạc lòng bâng khuâng
mưa…trên tầng tháp cổ
mưa…triệu người đau khổ
còn đó…Trịnh Công Sơn!

huệthu

Đã xem 1154 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*