Phong Ngữ

Bài xướng:

Phong Ngữ

Chiếc võng đong đưa tình gió nhẹ
Cung đàn réo rắc cảm tâm sầu
Bao nhiêu xuân ấy bao thu ấy
Đã mấy đông tàn bóng hạ đâu…?

Viên Thức 

*

Bài hoạ:

Gió nhẹ đong đưa tình chiếc võng
Vườn xanh trưa nắng tiếng ve sầu
Đang là mùa Hạ, rồi Thu sắp
Trời đất vô cùng, ta ở đâu?

Trần Vấn Lệ 

*

Trưa Hạ

Trưa Hạ ra vườn tìm bóng mát
Nghe ve kêu gợi mối bi sầu
Thời gian nước chảy ôi là nước!
Nước mắt liệu rồi chảy tới đâu?

*

Lắc võng đong đưa nhờ có gió
Nghe ai hát đó nhớ thêm sầu
Bất tri vong quốc thôi đành vậy
Khúc Hậu Đình Hoa trỗi tới đâu?

huệthu

Đã xem 1779 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*