Sắc Tức Thị Không

Huệ Thu

Tin Hán Thành nhức mắt:
Cựu Tổng Thống hết thời
Xuất hiện thật thê thảm
Không có một nụ cuời!

Hôm nào là Tổng Thống
Hôm nay là Tù Nhân
Đại Hàn dân chủ thật
mà…sao thấy đau lòng!

Ham chi tiền đút lót
để tay tra vào còng?
Mới hay Phật nói đúng:
Sắc tức là thị…Không!

Đọc tin tức thế giới
thấy Tổng Thống ra tòa
Mới ngày nào lộng lẫy
mà…nay thật xót xa!

Nước người ta thì thế
Nước mình thì…êm ru
Thà cứ làm “Đầy Tớ”
mà…đóng trụ nhà lầu?

Huệthu

Đã xem 1001 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*