Thôi nhé anh về! Anh trở về

Huệ Thu

Coi như tiễn anh TT Mạnh Lương về lại Quê Hương!

Thôi nhé anh về!  Anh trở về
Đi đâu rồi cũng nhớ về quê!
Một chùm khế ngọt trên cây, đó
Mấy đóa hoàng lan trước cửa, tề…
Đã gặp còn hơn không được gặp
Mà đi chưa muốn đã chào đi
Chúc câu thượng lộ bình yên, nhớ:
Mình cũng thân tình, cũng có khi…

huệthu

Đã xem 1959 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*