Trêu Nguyệt

TRÊU NGUYỆT
(Họa bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương)

Lâu quá mà sao ả cứ còn
Mờ mờ khi khuyết sáng thì tròn
Qua bao niên kỷ hoài vai chị
Trải mấy nguyệt kỳ cứ bậc con
Quân tử mơ màng trèo ghế cuội
Trượng phu mong ước chạm lầu son
Đâu hay chỗ ấy không gì khác!
Khô đét sần sùi chẳng nước non!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
1999

*

VẤN NGUYỆT

Biết mấy trăm năm vẫn hãy còn
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi em Ngọc Thỏ đà bao tuổi?
Chớ chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm vắng cớ sao quanh gác tía?
Ngày thanh chút chẳng thẹn vàng son
Năm canh thơ thẩn chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non?

Hồ Xuân Hương

Đã xem 1052 lần.

1 Comment

 1. LTĐQB GHẸO NGUYỆT
  Trần Quốc Phiệt Mar 15, 2018
  GHẸO NGUYỆT
  Quay quanh trái đất tỉ năm còn
  Nguyệt khuyết đến rằm lại hóa tròn
  Thử hỏi hồi xưa cô mấy tuổi ?
  Cho hay độ ấy chị bao con ?
  Minh Hoàng sao đươc ngơi cung quế ?
  Hậu Nghệ nào ham ngủ quán son ?
  nêu biết vợ mình đi tiếp khách
  Liệu còn muốn bắn rụng trăng non ?
  Ha Ha !
  LTĐQB
  Trêu Nguyệt
  Binh Tran Mar 13, 2018
  Coi chừng lại bị Nguyệt trêu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*