Vô Tướng Sắc Tướng

Huệ Thu

Cái Không cái Có: Vô Thường
Thấy đây mất đó, khi buồn khi vui
Buồn vui là chuyện con người
Mây bay muôn thuở chuyện bầu trời xanh!

Cái Không cái Có là Tình
Tình trong như đã, mắt nhìn thấy chi?
Thấy chăng một chút e dè
Sợ người ta nói, mình nghe kỳ kỳ?

Dứt mà được Tham Sân Si
Năm châu bốn biển cùng thì Bồng Lai
Chuông chiều chuông tối chuông mai
Gõ lên một tiếng kéo dài boong … boong…

huệthu

Đã xem 2007 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*