Vui Xướng Hoạ

Huệ Thu

181
Vui Xướng Hoạ

Vài vần xướng họa đãi đằng nhau
Vàng thật đâu còn sợ lẫn thau
Vui bởi trời quê tình vẫn đượm
Mừng nơi đất khách mực thêm màu
Khi nghe thơ lạnh trời Ðông Á
Khó thấy lòng xanh mộng Bắc Âu
Chẳng hẹn mà ta thành bạn hữu
Dẫu không tìm kiếm dẫu không cầu.

Tự Họa :

Ðã vô cùng nhớ đã thương nhau
Ðừng nói gì vàng với lại thau
Nếu biết xưa nay tình đậm nét
Thì e năm tháng mực phai màu
Mấy thu dám đọ vầng kim cúc
Ngàn dặm đừng so cánh hải âu
Một chữ tri âm đâu dễ kiếm
Bạn ta dù rải khắp hoàn cầu.

huệthu

Đã xem 1778 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*