Vườn Thu Điểm Hẹn

Huệ Thu

Bạn muốn nhìn vườn tôi hoa Thu?
Cúc đang chúm chím, đợi ai chừ?
Rồi trăng vàng hiện trên đầu núi
Rồi gió heo vang giữa tiếng cười…
Bạn gật đầu nghe, tôi muốn lắm
Ai cau mày nhỉ, bậu mừng ư?
Không ai còn nhỏ, ta đều lớn
Khơi bếp lửa hồng nói ước mơ…

huệthu 

Đã xem 1871 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*