Xuân Cali

Quang Hy

Xuân đã về rồi em biết không
Cali nắng đẹp vạn vật hồng
Nhớ những năm xưa lòng xao động
Tết trên đất khách có như không

Em nhớ nhà rồi anh nhớ quê,
Trùng dương che khuất nẻo đường về
Bỏ nước ra đi ngàn dòng lệ
Chua xót cho ai nặng lời thề.

Quang Hy- mùng 2 tết Ất Mùi tại Cali

Đã xem 915 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*