Bốn Mươi Năm

Thoắt đà đã  bốn mươi năm,
Bao nhiêu Tết đến ,bao lần cách xa.
“Có trời mà cũng có ta”
Nguyễn Du đã dậy,nghe qua chớ buồn.
Người bày hai chữ tang thương.
Chót rồi, xa cách đại dương chưa về,
Bao năm thương nhớ não nề,
Nhớ quê đứt ruột,tóc thề còn đây.
Nguồn thơ càng nhớ càng dầy
Quê hương dang rộng vòng tay đón  chờ

Kim bàng Sanh
(Họa thơ_Gửi nữ sĩ Huệ Thu) *

Đã xem 382 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*