Chết / Hắn

Chết

Chết mà vì nước chết vì dân
Chết đấng nam nhi trả nợ nần
Chết buổi Đông Châu hồn thất quốc
Chết như Tây Hán lúc tam phân
Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương phách hoá thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì nước chết vì dân

PHAN BỘI CHÂU

*

Hắn
( Nương vận bài ” Chết ” của Cụ PBC )

Hắn vì Tàu Cộng chẳng vì dân
Hắn chết ngàn năm vẫn nợ nần
Hắn đẩy giống nòi vào máu lửa
Hắn xô sông núi tới tranh phân
Hắn theo chủ nghĩa vô nhân đạo
Hắn diệt thuần phong phạm thánh thần
Hắn giết biết bao nhà ái quốc
Hắn bày Cải Cách hại muôn dân…!!

Nguyễn Minh Thanh

Cải Cách Ruống Đất  1956

Đã xem 2022 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*