Chúc Xuân / Mừng Xuân

Chúc Xuân
Bài xướng

Nghiêng nghiêng cánh én báo tin xuân
Ấm áp đông phong gọi thức vần
Thi vút non cao mừng mặc khách
Phú đằm bể rộng chúc tao nhân
Muốn trao ý bút còn do dự
Toan gửi lời hoa luống ngại ngần.
Bởi lẽ chưa lần vui gặp gỡ.
Thơ này mong muốn kết tình than

Trần Lệ Khánh (Trúc Lệ)

*

Mừng Xuân
(HV kính họa)

Chưa lần gặp gỡ đã như thân.
Cốt cách thi nhân tuyết trắng ngần
Sống giữa đời dơ gìn tiết tháo.
Ở trong thế loạn giữ lòng nhân.
Giao lưu khắp chốn thơ thêm ý
Xướng họa muôn nơi bút nối vần.
Đào đỏ mai vàng khoe sắc thắm.
Lòng người rộn rã đón tân xuân

Huy Vụ
Xuân Bính Thân 2016

Đã xem 429 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*